9

Lektion : Pink - What about us

Författare: Kristin Henningsson Silvennoinen
Datum: 11 januari
Senast uppdaterad: 14 januari
Ämnen: PRA/EST, Musik
År: Grundskola år 5–9
Lektionstyp: Ensemblespel/sång

Beskrivning

Lättspelad låt med 3 ackord. 

Att jobba med för att bedöma musicerande i ensemble - ackordspel, melodispel, sång och slagverk.

Jag delar in mina grupper (halvklass) i två grupper om ca 7-8 elever (upp till ca 10 kan funka). 

De får i uppgift att fördela sig så att sång, ackordinstrument, bas och slagverk finns med. 

De ska också självklart hålla de 5 förmågorna i musicerande i åtanke så att de inte spelar samma instrument varje gång.

Vi lyssnar igenom låten först, pratar om taktart, ackord, vad som verkar lätt/svårt, vad texten har för budskap, vilken genre det är och hur man hör det, osv. 

Sedan sjunger vi låten tillsammans medan jag kompar (lär ut den frasvis) och därefter låter jag grupperna börja jobba medan jag går emellan och instruerar. 

* Sångare: Sångare från de två grupperna får samarbeta. Material: låten på youtube/spotify - och texten (pdf finns på länken). 

* Piano/gitarr: Fokus på ackordspel, men även intromelodi/mellanspelsmelodi kan spelas - den kan lätt tas ut på gehör och spelas på tex piano av en elev medan övriga spelar ackorden. Material - grepptabeller finns på sid 2 i pdf-filen.

*Elbas - Busenkel stämma - grepptabell finns i filen. 

* Slagverk: Jag lägger ofta lite extra egen tid i början på dem som ska spela slagverk och arrangerar något komp ihop med eleven, beroende på förkunskapsnivå. Enkelt att utgå från: att lägga en bastrumma/conga i refrängen på fjärdedelar såsom i originalet och sedan bygga på med t.ex. rytmen i pianokompet på ett ljusare klingande slagverksinstrument. I originalet finns inte så mkt slagverk alls i verserna, men kan ju läggas på om övriga instrumentalister behöver en puls att förhålla sig till. 

När alla har varsin grund att utgå ifrån och vet vilka andra instrument som har liknande/samma rytm, får gruppen i uppdrag att arra låten - det ska finnas tydlig början och slut och de ska räkna in själva. 

Tidsåtgång 5 veckor inkl uppspel inför den andra gruppen. 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.