22

Lektion : Räknekaniner, huvudräkning, addition

Författare: Lisa Nguyen Sandbäcksskolan
Datum: 9 januari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Räknekaninen är ett kul sätt att öva på huvudräkning.

Eleven väljer fyra tal och fyller i rutorna (fungerar med ental upp till hundratal). Därefter ska de lägga ihop summorna, vågrätt, lodrätt samt diagonalt. Svaren eleven får diagonalt ska fyllas i öronen. Summan av de två öronen adderas och svaret skrivs i svansen. Svaren som blivit lodrätt, samt vågrätt ska bli samma summa som den i svansen.

Bifogar med PDF på två exempel på räknekaniner där ni ser hur uträkningen går till.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.