5

Lektion : Mytologi

Författare: Jeanette Olsson
Datum: 8 januari
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Egen forskning

Beskrivning

Ett dokument till eleverna när vi arbetar med mytologi. Först visar jag en powerpoint (finns flera här på lektion.se) om nordisk mytologi. Sedan ska de själva skriva en uppsats om grekisk mytologi. Dokumentet beskriver tydligt hur arbetet ska se ut i slutet. Dessutom har jag gjort två sidor med instruktioner i hur word fungerar. Första sidan är rätt basic, men andra sidan, om hur man infogar bilder, känner jag att de flesta eleverna behöver lära sig (i varje fall sista halvan av dokumentet). Det är min son Kevin på bilden, och det är ok att använda den bilden i er undervisning. :)

 

Om man vill utöka arbetet för att få in ännu fler betygskriterier/mål att uppnå, så kan man ju exempelvis låta eleverna läsa någon myt oc h sedan skriva ett referat av den.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.