6

Lektion : Quizlet Språkhistoria

Författare: Sofia Falk
Datum: 27 december 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Tips
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Interaktiva övningar

Beskrivning

Använd detta Quizlet precis som det är eller kopiera det för att modifiera för att passa eget behov

Url: Quizlet - https://quizlet.com/_47xh87

Detta är en Quizlet om språkhistoria för årskurs 4-6.

Centralt innehåll:

 Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknade ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är. (s. 256)

Kunskapskrav:

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. (s. 259 – 261)

I detta Quizlet kan du använda olika funktioner för att träna begrepp och förklaringar till begreppen på olika sätt:

 • Learn –  får förklaringen och sedan välja ett av fyra förslag på begrepp som hör ihop med förklaringen.
 • Flashcard – förklaringarna visas och eleverna ska sedan säga begreppet till förklaringen (eller skriva ned den om man som lärare vill ha den mer som ett test).
 • Write – förklaringen kommer och elevens ska skriva begreppet. Eleven får direkt återkoppling och kan se antal rätt och fel till vänster.
 • Spell – här ska man skriva det som rösten säger. Detta rekommenderas främst vid glosträning och eftersom det inte läses upp på riktigt bra svenska kan det vara svårt för eleverna att höra (förklaringen står även i text).
 • Test – detta är som ett prov för eleverna att göra med blandade typer av frågesätt ex. klassiska skrivfrågor, matcha begrepp och förklaring och flervalsfrågor. Provet rättas direkt. Provet går även att skriva ut och få som ett vanligt pappersprov.

Om du inte har premium av denna version kan det vara bra att, vid provtillfälle, skriva ut provet. Det finns även olika former av matchaktiviteter där eleverna kan tävla mot varandra individuellt eller i grupp.

Bra att gå igenom för att få ut det mesta av Quizlet i språkhistoria:

Kolla med fördel igenom quizet innan, så att du kan stötta upp med relevant lektionsinnehåll

 • Världens största språk (mandarin)
 • Svenskans urspring – skillnaden från finska
 • Nordiska språk vs. språk i Norden (finskan inkluderad): Fakta om danska, norska, isländska
 • Dialekter: vad är en dialekt? Dialektområden, regional och lokal dialekt
 • Minoritetsspråk: Lite fakta om samiska, romani chib, finska, meänkieli och jiddisch
 • Skillnaden mellan arvord och lånord


  

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.