6

Lektion : Actividad de Expresión Escrita - Navidad

Författare: Peter Panescu
Datum: 15 december 2017
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Före julen ska eleverna besvara skriftligt följande frågeställning "Vad ska du göra i jul? (i futurum) och efter julen ska eleverna besvara "Vad har du gjort i jul?"(i supinum).    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.