4

Lektion : Bluebot, maultiplikation och division med decimaltal

Författare: Helena Bergerståhl
Datum: 7 december 2017
Ämnen: Ma/No/Teknik, Kemi, Matematik
År: Grundskola år 5–6
Lektionstyp: Praktisk matematik

Beskrivning

I denna uppgift ska eleverna lösa uppgifter med decimaltal, för att sedan programmera en Blue Bot till att gå till svaren i storleksordning och pausa på varje svar innan den går vidare.

Jag har gjort egna mattor med rutor på 15x15 cm, vilka jag plastat in. Då kan jag använda whiteboardpennor på dem. Dessa skrev jag ner svaren på.

Jag gjorde uppgiften i min åk 6:a och det blev en rolig lektion. Engagemanget och motivationen var stor, både i uppgiftlösandet och programmeringen, även om det senare var det som tycktes mest spännande.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.