2

Lektion : Självbedömning spanska

Författare: Maria Naddi
Datum: 26 oktober 2017
Ämnen: SV/SPRÅK, Spanska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

Här en matris för självbedömning som går att använda efter avslutade moment. Eleven fyller bl a i de språkliga moment den lärt sig, berättar lite om sina önskemål, vilka arbetssätt hen föredrar samt gör en betygsbedömning av sig själv. Fungerar också som bra underlag inför betygssamtal.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.