32

Lektion : My day! - En beskrivning av en skoldag.

Författare: Malott Tropp Svensson
Datum: 24 oktober 2017
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Mellanstadiet

Beskrivning

Här har jag gjort en mall efter att ha arbetat med kapitel 9 i Magic 4 - "Kate's day". 
Eleverna ska efter att ha läst texten skriva en egen text om deras skoldag, från det att de går upp till det att de går och lägger sig.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.