53

Lektion : No - arbete öga

Författare: Viveka Mattisson
Datum: 2 april 2006
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi
År: Grundskola år 5–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

En arbetsgång där eleverna använder en adress på nätet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.