6

Lektion : Skapa egen julkalender

Författare: Annette Åhman
Datum: 16 oktober 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Högläsning/Konstnären

Beskrivning

Eleverna får får arbeta med förmågan att skapa inre bilder genom att jag högläser boken "monsterhotellet" och barnen ritar en bild för varje avsnitt i sin kalender. De väljer vilken ruta de ska rita i helt själva och det är deras inre bilder som representeras. 

Här får eleverna arbeta med strategin "konstnären". När sedan kalendern är klar får de redovisa i mindre grupper.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.