15

Lektion : Lektionsserie om kärlek

Författare: Marie Fischerström Marie Fischerström
Datum: 4 oktober 2017
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Jag har gjort en lektionsserie som övar på elevers resonemangsförmåga i engelskämnet. Eleverna skulle resonera om sina tankar och åsikter om kärlek. Kärlek är ett väldigt brett tema, därför skalade jag av det i olika kapitel där varje kapitel tar upp en viss del. Eleverna ska skriva och svara på frågor kring kärlek utifrån rubrikerna. Här får de själva tycka och tänka, dela med sig om sina tankar och eventuella erfarenheter. 
Eleverna skrev texter först i sin skrivbok och sedan rent på datorn. Viktigast var att eleverna svarade på rubriken och resonerade kring den, texterna under rubriken var endast hjälp och exempel på vad man kan skriva om. 

 

 

Bra inför nationellaproven att kunna sätta sina ord på olika saker, vad de själva tycker och tänker om olika saker. Mina elever hade som slutuppgift att översätta en låttext, detta kan revideras om det inte känns angeläget för er. 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.