8

Lektion : Informationssökning religion

Författare: Malin Baeckman
Datum: 22 september 2017
Ämnen: SV/SO, Religion, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Egen forskning

Beskrivning

Startade upp religionsundervisningen med detta, innan eleverna hade fått veta så mycket av mig...

Först enskilt arbete och sen diskussioner i grupper om källornas användbarhet.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.