2

Lektion : Arbetsro: olika arbetsnivåer

Författare: Tobias Klebe
Datum: 15 september 2017
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Arbetsro

Beskrivning

Har börjat färgkoda lektionerna beroende på vad vi ska arbeta med. Har fungerat över förväntan. Har arbetat med det i femman och sexan. 

Innan lektionen börjar samlar jag eleverna utanför klassrummet och berättar vilken färg lektionen har, då vet de redan innan vilka förväntningar jag har på dem.

Färgerna är: blå, grön, gul och röd. I de bifogade dokumenten står det vad varje färg innebär.      

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.