176

Lektion : Ett häfte som tränar baskunskaper i engelska

Författare: Britta Edvardsson
Datum: 7 september 2017
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: självstudier

Beskrivning

Ett häfte tänkt för nyanlända som har begränsade kunskaper i svenska och engelska. Tränar enkla fraser och ord. Eleverna arbetar självständigt med hjälp av google translate eller ordbok.

Häftet är tänkt som en repetition, men också för att ge självförtroende, att eleven skafå känna att den kan en hel del.

Använt på språkintroduktion där det fungerat mycket bra. Naturligtvis får de hjälpa varandra. Vi pratar om innehåll och det som är svårt.

Komplettera gärna med uppgifter till klockan eller annat som du saknar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.