41

Lektion : jämföra skriftreligionerna

Författare: Bodil Månsson
Datum: 13 juni 2017
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Ämnen: SV/SO, Religion, Spec. Ped, Särskola, Övrigt spec.
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Visar exempel på hur man kan använda Widgit Online.

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018 www.symbolbruket.se

Materialet har rubrikersom man lägger bilder och ord till. Eleven kombinerar rätt bild och ord till rätt rubrik och religion. Används för träning av ord och begrepp, inom religionerna judendom, kristendom och islam.

Klipps med fördel ut och lamineras för användning vid flertal tillfällen. Även vid provtillfällen för elever både inom grundskola och grundsärskola.

Kan också användas separat för varje religion.

Kan med fördel användas tillsammans med provet "test religionerna"    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.