2

Lektion : Värmeöverföring, ledning, strålning och strömning

Författare: Mattias Ekenäs
Datum: 29 maj 2017
Senast uppdaterad: 17 maj 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik, NO
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Tre animerade filmsnuttar som är tänkta att spelas upp för elever samtidigt som läraren förklarar de tre begreppen. I filmerna finns en animerad figur som dessvärre råkar illa ut och som lärare får du väl ta ställning till om du vill spela upp filmerna i alla fall (figuren är ju liten som en atom). Filmerna kan användas vid genomgångar eller som en gruppuppgift där eleverna får se på filmerna och sedan förklara vad som händer på dem inför klassen, läraren, eller för varandra två och två. 

 

Ledning: Filmen visar ett mindre varmt fast material som värms upp av ett ljus. Atomerna sprider då värmen genom att krocka med varandra. Filmen avslutas med att visa två olika varma material med atomernas rörelser.

Strömning: Filmen visar molekyler i gasform som krockar med ett varmt material och sedan strömmar i väg till en annan plats och överför värmen. Två tillfällen av ledning visas alltså också i filmen.

Strålning: Filmen visar ett varmt material som strålar ut fotoner som träffar andra material längre bort och överför värme. 

Filmerna har varit svåra att få att fungera med IPAD så här är även tre länkar till youtube och min kanal:

https://youtu.be/zroaTEX2VV0

https://youtu.be/XeCb8atfvC8

https://youtu.be/k84KcvAKhSY

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.