11

Lektion : Religionskunskap - Abrahamiska religioner

Författare: Nick Olsson
Datum: 8 maj 2017
Ämnen: SV/SO, Religion, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

De tre Abrahamitiska världsreligionerna

Judendomen, Kristendomen och Islam

 

Syfte:

Syftet med uppgiften är att lära sig om de tre stora Abrahamitiska religionerna; Judendomen, Kristendomen och Islam. Uppgiften är ämnesöverskridande och behandlar centrala innehåll i såväl Religionskunskap som Bild.

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.