2

Lektion : Digital sammanställning och analys av NP åk 9 i Kemi 2017 på klassnivå

Författare: Anders Petersson
Datum: 27 april 2017
Senast uppdaterad: 14 maj 2017
Ämnen: Ma/No/Teknik, Kemi, NO
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Sammanställning NP Kemi 2017

Beskrivning

En mall för digital sammanställning av NP i kemi för åk 9 i Excel.

För mig underlättar mallen både sammanställning och analys, dessutom blir sammaställningsblanketten man lämnar ut till eleverna snyggare.

Fungerar för upp till 37 elever i klassen.

Men går relativt lätt att utöka för fler.

Layouten på utskrift av blanketterna är snarlik den i bedömningsanvisningarna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.