28

Lektion : Notsallad

Författare: Emma Halén
Datum: 7 april 2017
Ämnen: PRA/EST, Musik
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Lek

Beskrivning

Samma regler som fruktsallad fast istället för frukter har man noter.
Eleverna får lappar med olika noter på ex. helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot. Alla utom en ska sitta på en stol. Målet är att den som står ska hitta en stol och säger då någon av de noter som finns på elevernas lappar. Den not som sägs måste resa sig upp och byta plats. då hamnar någon ny i mitten och så fortsätter man.  Om eleven säger "Ensemble" (uttalas "annsambel") så byter alla plats.  

 

Det är en rolig lek där eleverna lär sig noter på ett lekfullt sätt.  Man kan givetvis göra det svårare ju oftare man gör leken, som att ta bort namnen på lapparna eller utelämnar lapparna helt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.