4

Lektion : självskattningstrappa metakognitiv förmåga

Författare: Sophie Hylander Svensson
Datum: 2 april 2017
Ämnen: Övrigt, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Låt eleverna själv bedömma vilken nivå de befinner sig på i de olika förmågorna! 



    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.