23

Lektion : Lucktext musik

Författare: Emma Axelsson
Datum: 20 mars 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Musik
År: Grundskola år F–2
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Lucktexter där man ska fylla i de ord som saknas. Lucktexterna är gjorda utifrån enkla sånger som jag tror att de flesta barnen känner till. Enstaka ord har tagits bort som jag vill att barnen själva ska fylla i så att sångtexten blir hel. Jag har även lagt till passande bilder för eleverna att rita.      

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.