37

Lektion : Att jämföra två texter - gestaltande beskrivningar

Författare: Matilda Leksell
Datum: 14 februari 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

I den här övningen får eleverna läsa två korta texter (A och B)
Eleverna svarar sen på ett par frågor, innan vi tillsammans går igenom vilka fem sinnen som människan har. En av frågorna innebär att eleverna ska leta på exempel på sinnesintryck i texterna. Huvuduppgiften är att jämföra texterna och komma fram till vilken av dem som är mest engagerande. Målet är att eleverna ska stimuleras i att skriva lite längre texter genom att använda gestaltande, exempel på sinnesintryck.

Se även uppföljande övning: Att skriva en gestaltande text till en av John Bauers illustrationer.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.