27

Lektion : Impressionismen

Författare: Malin Nielsen
Datum: 23 januari 2017
Ämnen: PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Underlag till ca. två veckors arbete med Impressionismen.

Innehåller: förslag på film, en PP samt en länk till ett Kahoot-quiz (kopplat till filmen om Linnea i målarens trädgård), samt förslag på bilduppgift.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.