18

Lektion : Substantivens genus

Författare: Emma Nilsson
Datum: 26 mars 2006
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Regler för substantivens genus med exempel.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.