8

Lektion : Skriv meningar

Författare: Christian Khachatur Muradyan
Datum: 17 november 2016
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Välj ett ord ur varje spalt och skriv minst 10 meningar    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.