94

Lektion : Läsförmågor stödmallar med frågor som synliggör strategierna

Författare: Annika Sjödahl
Datum: 16 november 2016
Senast uppdaterad: 20 november 2016
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Delar några mallar som jag gjort i Canva för att synliggöra vilka frågor man kan ställa själv som lärare eller elev till elev för att synliggöra och träna på att tänka kring text. Som lärare får du syn på vad eleven kanoch vad som brister. Du hittar mer om hur du kan använda dem i min blogg och i inlägget kring "Aktiv läsförståelseundervisning för att synliggöra läsförmågan".    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.