14

Lektion : Matris - Saga

Författare: Camilla Carlsson
Datum: 16 november 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Bedömning

Beskrivning

Mall för bedömning av sagoskrivande.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.