41

Lektion : Dramalektioner för samarbete, värdegrund och mod att vara i centrum.

Författare: Johan Rudolfsson
Datum: 7 november 2016
Ämnen: SKAPANDE, Drama, ÖVRIGT, Värdegrund
År: Förskola / Fritid
Lektionstyp: drama

Beskrivning

Detta är ett set om sex tillfällen om cirka trettio minuter. Vi börjar varje tillfälle med uppvärmning följt av en huvudövning samt en avslutande övning.

Målet är att gruppen gör roliga men anpassade, utmanande övningar som sammansvetsar eleverna. Eleverna ska våga vara sig själva i grupp. I dessa övningar kan man inte kränka varandra för då tappar övningarna sin verkan, eleven ska tycka att övningen är viktigare än att uttrycka sig negativt eller kränkande mot sina klasskamrater. När man genomfört flera övningar på ett lyckat sätt ska eleven i kärnan av sig själv känna att det är ett bra alternativ att vara juste mot andra och välja att inte kränka.

Materialet innehåller, övningar, instruktioner och kopplingar till LGR11, kapitel 1 och 2    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.