6

Lektion : Granska en Wikipedia-artikel

Författare: Kajsa Beijer Dokakis
Datum: 17 oktober 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Datakunskap
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Källkritik

Beskrivning

Arbeta källkritiskt. 

Uppgiften är från Det är bara att googla, sonoma utbildning 2012.

Jag har strukturerat om uppgiften så att eleverna kan arbeta två och två och svara på frågorna.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.