22

Lektion : Speaking - Street USA

Författare: Mia Smith
Datum: 15 september 2016
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Till URs serie "Street USA", avsnittet om New York, har jag gjort en muntlig övning med fokus på interkulturell kompetens. Eleverna arbetar enligt metoden think-pair-share och använder venn-diagram som grund för sina reflektioner.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.