28

Lektion : Exempelmeningar för källkritiskt resonemang

Författare: Annika Sjödahl
Datum: 12 september 2016
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Här finns några nyckelmeningar för att få bredd, konetxtualisering och konkretisering i källkritiskt resonemang. Utarbetat tillsammans med lektionen för källkritik i år 7 som du hittar på http://lrbloggar.se/annikasjodahl/hur-kan-jag-ge-stod-i-undervisningen-for-kallkritiskt-resonemang/    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.