67

Lektion : Afrika 2 - lättläst arbetsmaterial

Författare: Margaretha Jonsson
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsmaterial om Afrika. Lättäst med arbetsuppgifter.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.