93

Lektion : Källkritisk övning samt bedömningsuppgift

Författare: Annika Sjödahl
Datum: 31 augusti 2016
Senast uppdaterad: 9 september 2016
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Planering

Beskrivning

Här finns ett upplägg för genomgång av hur du är källkritisk med olika stödmallar, dels från Kolla Källan men även skrivmallar för att skriva olika resonernade och subjektiva texter. Den formativa bedömningen är tydligt kopplat till kunskapskraven för respektive övningsuppgift och då den är nedbruten i mindre steg för att slutligen examineras i en slutuppgift för hela kunskapskravet. Som lärare hinner du synliggöra var eleverna behöver mer stöd och du kan lägga in mer stöttning. Temat bygger på energidrycker som ska granskas men det kan du lätt byta ut mot annat innehåll.

Till uppgiften finns en Canva för hur du googlar lättare. Instruktion finns på lrbloggar.se/annikasjodahl

Uppgiften är tänkt till år 7, men beroende på hur mycket gruppen kan om källkritik kan du använda den både uppåt och neråt i åldrar. Vill du ha mer utvecklade skrivuppgifter rekomenderar jag skrivmall och stödstruktur för källkritiskt resonemang. Lektionen finns på lektion.se samt här:
http://lrbloggar.se/annikasjodahl/en-skrivmall-och-en-stodstruktur-for-kallkritiskt-resonemang/


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.