12

Lektion : Befolkningsfördelning, Urbanisering

Författare: Jan-Eli Kajou
Datum: 30 augusti 2016
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En PowerPoint presentation som jag gjorde under min VFU.
Första sliden visar först världskartan i orange nyans. Den oranga färgen visar befolkningen i världen. Den gröna läggs sedan på den oranga. Den gröna visar då vart i världen det finns bördig jord. Då ser man tydlig mönster att människor bor oftast där det finns bördig jord. 

Frågan som ställs över hur Stockholm ligger till idag om vi ser det ur ett ekonomiskt perspektiv kan diskuteras med eleverna. Detta för att belysa att städer idag ligger till grund för vad som var ekonomiskt när det bildades. 
Idag skulle iaf jag säga att Malmö är bättre placerad rent ekonomiskt än vad Stockholm är. 

Megastäder - prata om de megastäderna som finns synliga och sen fråga eleverna om de känner några sådana i Europa. 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.