16

Lektion : religion i en skokartong

Författare: Sara Lundborg
Datum: 23 juni 2016
Ämnen: SV/SO, Religion, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: skapande arbete

Beskrivning

Efter att ha jobbat med världsreligionerna delades klassen in i grupper. Varje grupp fick en skokartong och skulle med hjälp av lera, träbitar, papper, piprensare och andra enkla material visa typiska miljöer från de olika religionerna

 

gå in på bildfrokensblogg.blogspot.se  för att se bilder och få andra tips    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.