1

Lektion : Genus/kasus

Författare: Monika Wolfert-Rudborg
Datum: 30 maj 2016
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Övningsformulär

Beskrivning

"Rutan" för att öva genus och kasus (nom-dativ).    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.