8

Lektion : Ordföljd på tyska

Författare: Monika Wolfert-Rudborg
Datum: 30 maj 2016
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Lathund - ordföljd

Beskrivning

En lathund för hur ordföljden är på tyska.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.