11

Lektion : Nybörjarmatris för teckenspråk

Författare: Josefine Sandberg
Datum: 1 juni 2016
Senast uppdaterad: 1 juni 2016
Ämnen: Övrigt, Teckenspråk
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: Matris, kartläggning, bedömning

Beskrivning

Den här matrisen kan användas från det att eleverna börjar lära sig teckenspråk. Den är upplagd i tre steg som gör det enkelt för mig som lärare och för eleverna själva, att se vad de kan och vad som är nästa steg i lärandet. Matrisen kan användas i planering av undervisning och för elevinflytande eller som en kunskapskontroll med jämna mellanrum. Om man fyller i matrisen med olika färger vid olika kontrolltillfällen blir det lätt att se progressionen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.