35

Lektion : Insidan ut - EQ-frågr kring filmen

Författare: Daniel Gerstig
Datum: 14 april 2016
Ämnen: Övrigt, Film, Värdegrund
År: Grundskola år 2–5
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Frågor och uppgifter att arbeta vidare med efter att ha sett filmen "Insidan ut". Syftet är att eleverna ska få upptäcka sina egna känslor och kunna ge uttryck för dem. Att få bättre självkännedom om sitt känsloliv.

Vi arbetade med detta över fyra gånger på EQ-lektionerna i halvklass.

Första lektionen såg vi filmen tillsammans i helklass.

Andra lektionen arbetade vi i halvklass med frågorna kring filmen (1-7)

Tredje lektionen arbetade vi med personlighetsöarna samt började med bladen om känslorna.

Fjärde lektionen började vi med att prata om minnen från dagen och vilka känslor de hade medfört. Vi arbetade klart med bladen om känslorna samt minnena.

Man kan med fördel lägga upp detta hur man vill. Jag har intre numrerat uppgifterna, så man kan ta dem i vilken ordning man vill. Planera gott om tid för följdfrågor och diskussion. Diskussionen är viktigare än vad de får ner på papper.

Lycka till! :) 

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.