13

Lektion : Schreiben/Perfekt: Ich habe etwas verrücktes gemacht

Författare: Mia Smith
Datum: 5 april 2016
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Grammatik ska användas i ett sammanhang. I den här skrivövningen får eleverna öva sig på att uttrycka sig i perfekt. De får en inledning som stöd och får fortsätta texten. 

Idén kommer från min kollega Ewa Bazarnicka, spansklärare, och jag har omarbetat den till tyska.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.