21

Lektion : Värdegrund - Lekgrupper

Författare: Charlott Branil Ekeberg
Datum: 4 april 2016
Senast uppdaterad: 24 november 2016
Ämnen: Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Lekgrupper

Beskrivning

I lekgruppernar arbetar vi aktivt med värdegrunderna.

Det finns fyra ord för detta arbetet som är: 

Samarbete

Respekt

Trygghet

Empati

 

Har du en ny elev i klassen? Har du en elev som alltid vill bestämma/någon som har svårt att säga vad de vill? Har du elever med särskilda behov? Eller elever som bara vill leka med sin bästis?

Barn som kanske inte skulle välja varandra annars får genom lekgrupperna möjlighet att lära känna varandra över en period på tre veckor/6 lekgruppstillfällen. Vi vuxna ser hur arbetssättet med lekgrupper skapar förutsättningar för barnen att både upptäcka nya sidor hos varandra och hos sig själva. Med lekgrupperna som verktyg kan vi pedagoger också utmana barnen och erbjuda dem andra aktiviteter, och på så sätt hjälpa dem att utvidga sin lek. I leken delar barnen med sig av sina erfarenheter till varandra och gör gemensamt nya erfarenheter. När vi träffas i klassrummet direkt efteråt pratar vi om hur barnen har haft det. Med fokus på det positiva sprids glädje och kunnskap.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.