11

Lektion : Vanliga fraser i brev

Författare: Jenny Ahlford Bétend-Bon
Datum: 1 april 2016
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Ett underlag för resonemang kring hur man börjar/avslutar brev, ansökningar med mera. Vad är informellt/formellt språk? Med på sidan finns också en länk till en fantasktisk sajt med fraser för alla tillfällen - inte minst SMS och e-post!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.