3

Lektion : Köttfri måndag

Författare: Irina Frisk
Datum: 21 mars 2016
Ämnen: SV/SO, SVA
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Ppt:n syftar till att öka elevernas medvetande om hur våra matvanor påverkar vår hälsa och miljön.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.