5

Lektion : Je veux- Zaz

Författare: Anni Ellborg
Datum: 7 mars 2016
Ämnen: Språk, Franska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Hörförståelse med musik

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.