8

Lektion : Mall reflektion

Författare: Emilia Berglund
Datum: 23 februari 2016
Ämnen: SV/SO, Historia, Religion
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Här får eleverna fylla i hur det ser ut i nutid och dåtid, och vad de har gemensamt. 

Exempel - levnadsvillkor 

Vad finns det för likheter/ olikheter mellan kvinnors levnadsvillkor idag och på medeltiden?    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.