117

Lektion : Personliga pronomen, subjekt och objekt

Författare: Tomas Kilic
Datum: 16 februari 2016
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En enkel introduktion om personliga pronomen. I samband med detta ges även en lättare förklaring av subjekt och objekt. Kul om det kommer till nytta för någon annan :)    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.