17

Lektion : Bildspel om elproduktion, kraftverk, elöverföring.

Författare: Thobias Eriksson
Datum: 11 februari 2016
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik, SV/SO, Samhällskunskap
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Ett lite för långt bildspel som förklarar hur elen produceras i Sverige, hur kraftverk fungerar, hur delarna i kraftverken fungerar mm.

Bildspelet innehåller tydliga animationer över de olika kraftverken och dess funktion. Lätt att förstå och förklara kring.

Bildspelet är lite för långt, så det lämpar sig att använda delar av det vid olika tillfällen, samt skicka bildspelen till eleverna för att läsa på.

Bildspelet innehåller förklaringar om:

Turbinen
Generatorn
Fission
Kärnkraftverk
Vattenkraftverk
Vindkraftverk
Solceller
Kraftvärmeverk
Fjärrvärme
Elnätet
Vattnets kretslopp

Saknas värmepumpar. Kan komma en ännu längre version senare.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.