10

Lektion : Instruktionstext -stödmall

Författare: Malin Wennerhult
Datum: 4 februari 2016
Senast uppdaterad: 8 februari 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Ett av kunskapskriterierna är att eleverna ska kunna skriva olika sorters texter.

Här är en stödmall för hur man skriver en instruktionstext. Mallen är i sig är ett exempel på hur en instruktion kan se ut (eftersom den är en instruktion på hur man skriver en instruktion).

Filen har två sidor. Den första har en bild som bakgrund och den andra är mer utskriftsvänlig.

Flera av mina elever har behov av stöd och behöver hjälp att komma igång att skriva.

 

Mallen är gjord i designprogrammet Canva.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.