93

Lektion : Stödmall Berättelse

Författare: Malin Wennerhult
Datum: 4 februari 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Denna stödmall är en vidareutveckling av "Sagomattan" på svt.se.

Strukturen är perfekt för att få en varierad och spännande berättelse. Eftersom flera av mina elever på mellanstadiet har behov av stöd, är stödmallar en stor hjälp för dem att komma igång med sitt eget skrivande.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.