8

Lektion : Was magst du am besten?

Författare: Mia Smith
Datum: 25 januari 2016
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

En muntlig övning där fokus ligger på bisatsformulering med det personböjda verbet sist.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.